AMIRCON:

sterk door kennis en ervaring

AMIRCON werkt met eigen consultants en interimmanagers en met associés. Het zijn allen professionals die hun sporen hebben verdiend in de not-for-profit sector of in het bedrijfsleven. Onze  consultants en interimmanagers zoeken hun gesprekspartners op alle niveaus. De ervaring leert dat dit vaak noodzakelijk is voor een goed doorzicht in de organisatie. Dit is dan weer onontbeerlijk voor een bruikbaar advies aan het zittend management of voor een effectief optreden van de interimmanager.